Mi az a metaverzum?

kezdő | Botond | 2022.10.23.

A metaverzum (angol: metaverse) egy összetett szó, amely a meta és univerzum szavakból tevődik össze.

A meta egy görög eredetű kifejezés, jelentése érzékelésen túli. Az univerzum pedig a világegyetem szinonímája, a kifejezés a fizikai világmindenséget öleli fel.

Maga az eredeti metaverse kifejezés 1992-ben jelent meg, Neal Stephenson „Snow Crash” című sci-fi regényében. Az író Stephenson megközelítésében, a metaverzum egy olyan online világot jelent, amelyet az emberek virtuális avatárjukkal felfedezhetnek és kommunikálhatnak is benne.  A metaverzum a web 3.0 megoldások rendszerébe illeszkedik.

Metaverzum a kripto-ökoszisztémában

A metaverzum az NFT-k kapcsán nem kevésbé fontos kifejezés a kripto-ágazatban sem. Noha, amennyiben a metaverzumot a kripto-ágazatban szertnénk elhelyezni, akkor először a web különböző generációihoz kell nyúlnuk, hiszen a metaverzum a tág értelembe vett web 3.0 alá tartozik.

Megjegyzésként álljon itt, hogy a web különböző generációiról, külön anyagrészben olvashatsz, ha ide kattintasz.

A metavezum és a web 3.0

A web 3.0 a „read-write-own” hármas jelzővel jellemezhető. A metaverzum vonatkozásában az "own" mint birtoklást kifejező szó azért jelentős, mert amíg a web 1.0 az üzleti vállalkozások igényeire fókuszált, a web 2.0 megoldásai pedig közösségcentrikusak, addig a web 3.0 esetében az individuum felértékelődik. Így a metaverzumban az egyén szerepe fontos - nem ide értve annak a problámáját, hogy egy centralizált metaverzumban valójában az üzemeltető gazdasági társaság ugyancsak hierarchikus viszonyban, a felhasználó egyén felett áll (de ez más téma!).

Az egyén fontosságát és elsődlegességét pedig a metaverzum, egészen pontosan annak meghatározó technológiai csomagja az ún. a 4R (four reality) kiegészül továbbá a dolgok internetével (Internet of Things, IoT) biztosítja a virtuális valóságban. Ez 

4R

Az 4R egy olyan gyűjtőkategória amely a különböző alternatív virtuális valóságok együttesét tartalmazza. A 4R magába foglalja a virtuális valóság (virtual reality, VR), a kiterjesztett valóság (argumented reality, AR), a kevert valóság (mixed reality, MR) és a bővített valóság (extended reality, XR) technológiáit. A metaverzum esetében a 4R alapvetően a vizualizációért felelős.

Kitekintésként álljon itt, hogy az XR egy gyűjtőfogalom, amely magába foglalja a számítógépes és a különböző viselhető eszközök által generált összes virtuális környezetet (AR, VR, MR).

IoT

Az IoT pedig mint, a valós világot az internettel összekötő közvetítő technológia. A metaverzum esetében az IoT lehetővé teszi az információk megosztását és fogadását, ezzel a fizikai világot hatékonyabban módon leképezve a metaverzumban.

A metaverzum összetettsége

Egy mondat erejéig célszerű utalni arra, hogy a metaverzum felépítését a komplexitás jellemi. Ennek az összetett rendszernek a PwC egyik tanulmányában, az alábbi hat (6) elemét különbözteti meg:

  1. gazdaság
  2. interoperabilitás
  3. szabályok
  4. azonosság
  5. élmény
  6. állandóság

A metaverzum definíciója

A fentebb leírtak alapján a metaverzum fogalma, valahogy az alábbiak szerint ragadható meg.

A metaverzum alapvetően egy olyan fizikai érzékelésen túli, virtuális világot jelöl, ahol saját virtuális karakterünk által, bármilyen aktív és passzív tevékenységet végezhetünk, méghozzá a metaverzum különböző objektumaival. Valamint szintén lehetőségünk van más virtuális karakterekkel különböző interakciókat létesítenünk.

Milyen metaverzum világok léteznek?

A jelenleg létező legnépszerűbb metaverzum világok az alábbi listán láthatók:

  • Decentraland
  • Voxels (korábban: Cryptovoxels)
  • Somnium Space
  • The Sandbox

Forrás/

Stephenson Neal: Snow Crash. 1992. Bantam Books. p. 22. (ISBN 9780553351927). „So Hiro's not actually here at all. He's in a computer-generated universe that his computer is drawing onto his goggles and pumping into his earphones. In the lingo, this imaginary place is known as the Metaverse. Hiro spends a lot of time in the Metaverse. It beats the shit out of the U-Stor-It.”

Matthew Ball: The Metaverse: And How It Will Revolutionize Everything. 2022. Liverigth. USA, New York, NY. 352 pp. (ISBN:1324092033)

Keshab Nath: Evolution of the Internet from Web 1.0 to Metaverse: The Good, The Bad and The Ugly. 2022. Preprint. 2. pp. (DOI:10.36227/techrxiv.19743676) 

Keshab Nath – Sourish Dhar – Subhash Basishtha: Web 1.0 to Web 3.0 - Evolution of the Web and its various challenges. 2014 Conference. International Conference on Optimization, Reliabilty, and Information Technology (ICROIT). (DOI:10.1109/ICROIT.2014.6798297) 

Thien Huynh-The, Thippa Reddy Gadekallu, Weizheng Wang, Gokul Yenduri, Pasika Ranaweera, Quoc-Viet Pham, Daniel Benevides da Costa, Madhusanka Liyanage,: Blockchain for the metaverse: A Review. 2023. Future Generation Computer Systems, Vol. 143. 401-419. pp. (https://doi.org/10.1016/j.future.2023.02.008.)

Lik-Hang Lee-Tristan Braud-Pengyuan Zhou-Addison Wang Lin-Dianlei Xu-Zijun Lin-Abhishek Kumar-Carlos Bermejo-Pan Hui: All One Needs to Know about Metaverse: A Complete Survey on Technological Singularity, Virtual Ecosystem, and Research Agenda. 2021. Journal of Latex Class Files. 14(8). 1-48. pp. (DOI: 10.13140/RG.2.2.11200.05124/8)

Stylianos Mystakidis: Metaverse. 2022. Encyclopedia. 2(1), 486-497. pp. (DOI: https://doi.org/10.3390/encyclopedia2010031)

Mariapina Trunfio-Simona Rossi: Advances in Metaverse Investigation: Streams of Research and Future Agenda. 2022. Virtual Worlds. 1(2), 103-129 pp. (https://doi.org/10.3390/virtualworlds1020007)

PwC: Demystifying the metaverse. What business leaders need to know and do. Elérhető: https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/emerging-tech/demystifying-the-metaverse.html (2023. 03. 30.)