Mi az a DLT? Mi az a blokklánc?

kezdő | Botond | 2022.09.24.

Mi az a DLT?

A DLT (distributed ledger technology) vagy magyarul elosztott főkönyvi technológia. A DLT általános értelemben, egy olyan elosztott tranzakciós adatbázis, amely több számítógépből álló hálózaton oszlik el. A hálózaton az adattárolás nem egy központi (centralizált) helyen, hanem a világ különböző részein található számítógépeken történik. A hálózathoz csatlakozó számítógépeket nevezzük csomópontoknak (nodes).

Megjegyzés: Jelenleg a centralizált pénzügyi rendszerben a bankok ügyleteiket centralizált pénzügyi rendszereken keresztül bonyolítják le, amely rendszereket jellemzően a központi bankok üzemeltetnek. Valamint a bankok a rendszerben lebonyolódó tranzakciókról helyi adatbázisokban vezetnek nyilvántartást, amely ügyletek azután frissülnek, miután az ügylet lezajlott a központi rendszerben.

Mi az a blokklánc?

A blokklánc technologia (blockchain technology) a DLT egyik leggyakoribb megnyilvánulási formája. Vagy másként megfogalmazva, a blokklánc szűkebb kategóriát ölel fel mint a DLT.

dlt-blockchain-btc-pulipaws

Noha, nincsen egy univerzálisan elfogadott blokklánc definíció, így számos megközelítéssel találkozhatunk az interneten, akárcsak a szakirodalmat olvasva. Jelen esetben, az a koncepció képezi a kiindulási alapot, hogy mivel a blokklánc, kvázi a technológia az IT-ipar teremtménye így, meghatározásánál az IBM (International Business Machines), mint a világ egyik legnagyobb informatikai vállalatának fogalmi megközelítésére célszerű alapozni.

Az IBM speciális fogalma alapján a blokklánc

„egy olyan megosztott, megváltoztathatatlan főkönyv, amely megkönnyíti a tranzakciók rögzítésének folyamatát és az eszközök nyomon követését az üzleti hálózatban. Ezek az eszköz lehetnek kézzelfogható dolgok (tangible) például ház, autó, készpénz, föld stb. vagy immateriális javak (intangible) például szellemi tulajdon, szabadalmak, szerzői jogok, márkajelzés. Lényegében bármi lehet, ami értéket képez, nyomon követhető és kereskedhető egy blokklánc hálózaton, csökkentve ezzel az összes érintett kockázatát és költségét.”

Forrás/

https://www.ibm.com/topics/blockchain